Co to jest kampania zacznij myśleć?

Skupiamy się na zmianie sposobu myślenia o wypadkach drogowych i rolniczych, walczymy z bagatelizacją zagrożeń i skutków takich wypadków.

Kampania zacznijmyslec.com - zapewnij bezpieczeństwo sobie i bliskim


Kampania ma na celu podniesienie świadomości w celu uniknięcia większości wypadków - które zdarzają się także w gospodarstwach rolnych. Wypadki zdarzają się głównie poprzez nieuwagę - kampania stara się promować świadome podejście do życia, bezpieczeństwa i nauki. Kampania promuje odpowiedzialne podejście do obowiązków, które należy wykonywać z odpowiednim podejściem. Nie można ciągle chodzić z głową w chmurach.

O co chodzi w tej kampanii?

Kampania ma charakter uświadamiający i ma na celu zachęcenie młodych ludzi do myślenia przed podjęciem działania, a także w jego trakcie. Dzięki temu chronimy siebie innych. Zwracanie uwagi na swoje bezpośrednie otoczenie jest obowiązkiem na gospodarstwie rolnym. W trakcie jazdy samochodem, obsługiwania maszyny, sprzętu, czy nawet kosiarki należy skupić się na tej czynności tak, by nikomu innemu nie wyrządzić przez przypadek krzywdy.

W jaki sposób kampania rozpowszechnia wiedzę na ten temat?

W kampanii wykorzystuje się plakaty i broszury, a także udostępnia filmy na ten temat aby zwiększyć świadomość społeczną.

Kampania zachęca również do rozmowy na ten temat z rodziną, a także do dzielenia się informacjami z przyjaciółmi i członkami rodziny. Celem jest, aby ludzie wzięli odpowiedzialność za swoje życie i bezpieczeństwo.

Jednym z wyzwań związanych z podnoszeniem świadomości jest fakt, że nie do wszystkich można dotrzeć z różnych powodów, takich jak brak dostępu do Internetu. Istnieją jednak różne metody rozpowszechniania tego przesłania, takie jak wywiady radiowe, reklamy radiowe i telewizyjne.

Kampania spoleczna

Kim są docelowi odbiorcy tej kampanii?

Kampania ma na celu dotarcie do wszystkich osób. Ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w gospodarstwach rolnych: rolników i młodzieży, która często pomaga. Nastoletnie osoby stanowią dużą grupę ryzyka jeśli chodzi o niezachowanie uwagi, możliwość przeglądania telefonu w trakcie robienia ważnej czynności, dlatego kampania koncentruje się wokół tego środowiska. Większość wypadków byłaby łatwa do uniknięcia!

Kampania jest skierowana także do nauczycieli - ich zadaniem jest rozważna edukacja i podnoszenie świadomości młodzieży. Nauka to nie tylko zajęcia w szkole, ale także przystosowanie do życia w społeczeństwie i pracy. Niezwykle ważne jest edukowanie w zakresie odpowiedzialności i bezpieczeństwa.

Jakie są niektóre z kluczowych przesłań tej kampanii?

Kluczowe przesłania kampanii to:

  • "Zacznij myśleć"
  • "Nie pisz SMS-ów i nie prowadź samochodu. To nie jest tego warte."
  • "Nieuwaga zabija. Bądź czujny."
  • "Myśl w trakcie pracy"

Niebezpieczeństwa związane z brakiem należytej uwagi

Pisanie SMS-ów w trakcie obsługi urządzenia, które nie może zostać bez obsługi może skończyć się tragicznie - nawet śmiercią. To samo tyczy się używania telefonów podczas jazdy samochodem lub maszyną rolniczą. Telefon odciąga uwagę kierowcy i zmniejsza bezpieczeństwo nie tylko tej osoby, ale także ludzi w bliskim otoczeniu. Chodzi również o wykonywanie innych czynności, takie jak jedzenie, picie, zmiana odzieży w trakcie robienia głównego zajęcia. Ważne, żeby dać sobie chwilę przerwy i do zadania podejść z chłodną głową.

Należy zwracać uwagę na swoje otoczenie.

Bądź świadomy swojego otoczenia

W kampanii przekazywane są trzy komunikaty: "Zacznij myśleć", "Zakaz pisania SMS-ów i prowadzenia samochodu" oraz "Bądź uważny w trakcie wykonywania czynności".

Ty jesteś odpowiedzialny za swoje bezpośrednie otoczenie. Tracąc uwagę narażasz je bezpośrednio. Dołącz do kampanii.

Niezależność po wypadku – schodołazy dla niepełnosprawnych

Schodołazy dla niepełnosprawnych to rewolucyjne urządzenia, które gwarantują osobom z ograniczeniami ruchowymi większą samodzielność i wolność. Dzięki najnowszym technologiom schodołazy pomagają pokonać bariery architektoniczne takie jak schody o rozmaitych rozmiarach. Dzięki takim rozwiązaniom, osoby niepełnosprawne mogą z większym komfortem poruszać się w swoim domu lub innych budynkach, a co najważniejsze, mogą to robić z większą niezależnością.

Ostatnie posty

Warsztaty z koncentracji

Ćwiczenia na koncentrację - warsztaty

Wiecej Warsztaty z koncentracji
Bezpieczenstwo na wsi

Bezpieczna wieś - zasady bezpiecznego przebywania na terenie wsi

Wiecej Bezpieczeństwo na wsi
Szkolenia w zakresie odpowiedzialnosci

Odpowiedzialność cywilna i karna za czyny niedozwolone

Wiecej Szkolenia w zakresie odpowiedzialności
Szkolenia dla dzieci rolników

Szkolenia dla dzieci rolników - zalety

Wiecej Szkolenia dla dzieci rolników