O fundacji - cele i misja


W działalności charytatywnej nie chodzi tylko o dawanie pieniędzy. To także współpraca z całą społecznością w celu budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich. To także promowanie pewnych wartości i dążenia do życia w lepszych warunkach. Bezpieczeństwo i koncentracja jest trochę zaniedbanym tematem, który trzeba podjąć, żeby zredukować liczbę wypadków.

Jak promować społeczną odpowiedzialność?

Odpowiedzialność społeczna oznacza, że firmy i osoby prywatne biorą pod uwagę interesy społeczeństwa, wykorzystując swoją władzę w odpowiedzialny sposób. Fundacja jest tworzona w celu promowania odpowiedzialności społecznej, co pozwala jednostce lub organizacji wywierać ciągły wpływ na sektor non-profit bez konieczności zaprzestania działalności, jak w przypadku innych rodzajów darowizn charytatywnych.

Ta forma filantropii polega na przekazywaniu przez darczyńców nieograniczonych darowizn bez z góry określonego celu, dzięki czemu agencje przyznające dotacje mają większą elastyczność, jeśli chodzi o finansowanie organizacji non-profit.

Fundacja spoleczna

Społeczna odpowiedzialność w praktyce

Odpowiedzialność społeczna jest powszechnie uznawana za proces lub działanie, którego celem jest poprawa dobrobytu społeczeństwa. Chodzi o umożliwienie ludziom i organizacjom przyczyniania się, poprzez ich działalność gospodarczą, do wzrostu gospodarczego i postępu społecznego w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju w ramach etyki.

Celem naszej fundacji jest wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach. Fundacja kieruje swoją kampanię do dzieci i dorosłych. Wierzymy, że dzięki nagłośnieniu najważniejszych problemów, będzie dało się uniknąć wiele niepotrzebnych wypadków i dążyć do poprawy bezpieczeństwa w naszej wspólnocie.