Jak bezpiecznie obsługiwać urządzenia rolnicze?


Sprzęt rolniczy może być niebezpieczny, zwłaszcza jeśli nie jest obsługiwany prawidłowo. Sprzęt rolniczy jest istotnym źródłem obrażeń i wypadków śmiertelnych w rolnictwie.

Bezpieczna obsługa pługów

Pługi rolnicze to sprzęt rolniczy służący do uprawy roli i przygotowania gleby. Stosowanie narzędzi rolniczych było jednym z ważnych czynników decydujących o sukcesie lub porażce rolnictwa aż do czasów współczesnych, nic więc dziwnego, że na przestrzeni dziejów istniało wiele wariantów ich konstrukcji.

Bezpieczna praca wymaga wieloletniego doświadczenia, jak również zwrócenia uwagi na środki bezpieczeństwa, takie jak noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Jak bezpiecznie obsługiwać urządzenia rolnicze?

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z instrukcją obsługi. Każdy sprzęt ma określony zestaw zasad, których należy przestrzegać. Obejmują one prawidłową obsługę i konserwację, a także procedury bezpieczeństwa na wypadek, gdyby coś poszło nie tak lub gdyby potrzebna była pomoc w sytuacji awaryjnej, np. gdy podczas obsługi maszyny zahaczy się o jakąś inną przeszkodę.

Maszyn przemysłowych nie należy używać bez kasku, okularów ochronnych lub osłony twarzy, ochrony słuchu (zatyczek do uszu) oraz obuwia ze stalowymi noskami z oddzielnymi palcami, wykonanego ze wzmocnionego materiału, np. skóry, w celu ochrony stóp!


Bezpieczna obsluga sprzetu rolniczego

Jak bezpiecznie obsługiwać maszyny rolnicze?

Przy obsłudze maszyn rolniczych należy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, ważne jest odbycie odpowiedniego szkolenia i zapoznanie się ze wszystkimi urządzeniami, których będziesz używać każdego dnia.

Po drugie, przed włączeniem lub uruchomieniem maszyny należy zawsze upewnić się, że ręce i stopy nie znajdują się w pobliżu ruchomych części, aby nikt nie doznał obrażeń podczas poruszania się maszyny, co może spowodować poważne obrażenia, jeżeli ktoś nie zwraca uwagi lub trzyma rękę zbyt blisko podczas pracy.

Zanim staniesz za działającym urządzeniem, takim jak ciągnik, sprawdź, czy nie ma bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa, takich jak nierówności terenu i inne osoby, które mogą wejść na teren pracy podczas używania maszyny.

Jak bezpiecznie obsługiwać kombajny rolnicze?

Aby bezpiecznie obsługiwać kombajn zbożowy, należy podjąć następujące kroki:

  • zapoznać się ze wszystkimi procedurami operacyjnymi i sygnałami;
  • upewnić się, że ostrza tnące zostały naostrzone lub wymienione przed rozpoczęciem zbiorów, jeśli tego wymagają;
  • sprawdzić, czy na wyposażeniu nie ma żadnych luźnych części (w tym przewodów hydraulicznych);
  • upewnić się, że w zbiornikach znajduje się wystarczająca ilość paliwa

Bezpieczna obsługa ciągnika rolniczego

Ciągnik rolniczy to pojazd, który zapewnia zmechanizowane wsparcie w pracach rolniczych. Został on przystosowany do pracy w rolnictwie, aby zapewnić wydajny i mocny sposób prowadzenia, ciągnięcia lub wykonywania różnych zadań w gospodarstwach, w których wykorzystuje się ciężkie maszyny.

Przed przystąpieniem do obsługi takiego sprzętu operator musi przejść szkolenie i uzyskać certyfikat zgodnie z normami bezpieczeństwa określonymi przez przepisy BHP obowiązujące w danej jurysdykcji .


Dodany przez zacznijmyslec.com · 25-02-22