Jakie środki ochrony indywidualnej i zasady BHP należy stosować podczas pracy na roli?


Praca w gospodarstwie rolnym zawsze wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Jednak dzięki odpowiedniemu wyposażeniu w środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i maska na twarz, aby odfiltrować pył mogą pomóc Ci uniknąć największych zagrożeń. Pamiętaj, że przestrzeganie zasad BHP jest szczególnie ważne przy pracy na polu.

Jak uniknąć skaleczeń i oparzeń podczas pracy na gospodarstwie rolnym?

Podczas pracy w gospodarstwie rolnym ważne jest, aby zwracać uwagę na otoczenie i w razie potrzeby podejmować środki ostrożności. Zawsze najlepiej mieć plan tego, co się robi i nosić odpowiednią odzież do danego zadania.

Praca w gospodarstwie rolnym może wiązać się z koniecznością podnoszenia ciężkich przedmiotów lub wykonywania czynności wymagających wysiłku fizycznego, dlatego w razie potrzeby upewnij się, że masz na sobie odpowiednie obuwie, np. buty. Przydadzą się także rękawice na wypadek otarcia się o ostre krawędzie, które mogą skaleczyć dłonie podczas wykonywania takich czynności, jak rąbanie drewna. Na koniec nie zapomnij o ekspozycji na słońce! Nawet jeśli praca na świeżym powietrzu zapewnia więcej witaminy D niż praca w pomieszczeniach, promienie UV są znacznie silniejsze na zewnątrz, co oznacza zwiększone ryzyko zachorowania na raka skóry w miarę upływu czasu bez odpowiedniej ochrony.

Jakie maszyny i narzędzia stosować aby były bezpieczne w użytkowaniu?

Używanie maszyn i narzędzi w rolnictwie może być niebezpieczne. Dlatego przed każdym użyciem sprzętu należy dowiedzieć się, jaki sprzęt jest bezpieczny dla danej działalności, a także jak bezpiecznie go obsługiwać.

Poza wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i procedurami operacyjnymi istnieją certyfikaty dla poszczególnych urządzeń, które potwierdzają, że ich standardy bezpieczeństwa spełniają określone wymagania ustalone przez organizację nadzorującą.


BHP w Gospodarstwie rolnym

Jakie zagrożenia wiążą się z prowadzeniem gospodarstwa rolnego?

Ryzyko związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego jest bardzo duże. Jednym z nich jest konieczność walki ze szkodnikami i chorobami, które mogą zniszczyć plony, zanim jeszcze trafią na rynek.

Innym ryzykiem jest to, że jeśli zbyt wiele rzeczy zawiedzie naraz (np. susza lub plaga szkodników), możesz nie być w stanie dłużej prowadzić działalności ze względu na brak środków na zaopatrzenie i utrzymanie budynków i sprzętu. Lista jest dłuższa: Możesz zostać pozwany do sądu przez kogoś, kto uważa, że jeden z Twoich produktów miał wpływ na jego zdrowie; a może pewnego dnia zwierzę zaatakuje kogoś z gości? To tylko dwa przykłady z wielu możliwych skutków w przypadku gospodarstw rolnych - jak widać, jest ich niemało!

Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie BHP w gospodarstwie?

Pracodawca musi zadbać o to, by gospodarstwo spełniało wszystkie wymogi BHP, wykonując kilka kroków. Po pierwsze, powinien upewnić się, że sprzęt używany w gospodarstwie jest aktualny i bezpieczny w użyciu, np. upewnić się, że narzędzia są naostrzone lub w razie potrzeby wymienić zużyte elementy, takie jak piła łańcuchowa.

Powinni także edukować się w zakresie zagrożeń związanych z działalnością rolniczą, takich jak środki chemiczne, które mogą być niebezpieczne, jeśli nie postępuje się z nimi właściwie, lub ptaki stanowiące zagrożenie w sezonie zbiorów, ponieważ przyciągają inne szkodniki, które mogą przenosić choroby, takie jak ptasia grypa.


Dodany przez zacznijmyslec.com · 24-03-22