Jakie zagrożenia czyhają na mechaników podczas pracy?


Mechanicy mogą doznać obrażeń w wyniku różnych zagrożeń występujących w ich pracy. Obejmują one uderzenia przedmiotami, takimi jak narzędzia ręczne i części samochodowe, rany kłute spowodowane ostrymi odłamkami metalu, takimi jak śruby i sprężyny znajdujące się w maszynach, narażenie na działanie substancji chemicznych, które mogą uszkodzić skórę lub wdychanie toksycznych oparów podczas pracy w pobliżu układów paliwowych; upadki, podczas których mechanicy mogą zetknąć się z niebezpiecznymi cieczami pod ciśnieniem, jeżeli nie mają na sobie odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami podczas napraw mechanicznych

Ochrona przed nieszczęśliwymi wypadkami podczas napraw mechanicznych to proces minimalizowania lub eliminowania obrażeń pracowników i klientów, które mogłyby powstać w wyniku niebezpiecznych warunków pracy. Obejmuje to zapobieganie wypadkom w miejscu pracy, a także utrzymywanie aktualnego stanu technicznego sprzętu, aby w przyszłości nie dochodziło do awarii.

Dużym czynnikiem w tej kwestii bezpieczeństwa jest to, ile czasu przestoju doświadczy pracownik z powodu urazu/wypadku, który ma miejsce w pracy, ponieważ może to prowadzić do utraty godzin pracy, obniżenia poziomu wydajności wszystkich pracowników na zmianie (nawet tych, którzy nie byli obecni podczas zdarzenia), niekorzystnych doświadczeń z interakcją z klientami po powrocie pracowników z urlopu itp., co ostatecznie skutkuje zmniejszeniem zysków firmy.

Jak uniknąć niebezpieczeństw podczas naprawy samochodu?

Naprawa samochodu może być niebezpieczna. Jeśli nie masz doświadczenia, lepiej tego unikaj, chyba że ktoś Cię tego nauczy lub pomoże Ci w tym procesie. Podczas naprawiania samochodu na każdym kroku czyha wiele niebezpieczeństw:

  • Wiele ostrych elementów metalowych i śrub, które mogą zranić osoby znajdujące się w pobliżu.
  • Kruchych części, takich jak żarówki i pióra wycieraczek, z którymi trzeba obchodzić się wyjątkowo ostrożnie, ponieważ w razie niewłaściwego obchodzenia się z nimi mogą się roztrzaskać (lub nawet gorzej).

Jeżeli nie będziesz ostrożny podczas tego typu czynności, obrażenia są nieuniknione!


Bezpieczenstwo podczas wykonywania napraw mechanicznych

Bezpieczne wykonywanie napraw mechanicznych – zasady ogólne

Naprawa mechaniczna to proces przywracania urządzenia do stanu pierwotnego lub takiego, w jakim zostało ono zaprojektowane. Naprawa ma na celu skorygowanie problemów spowodowanych przez inne czynniki, takie jak niewłaściwe użytkowanie, nadużywanie i zaniedbanie. Stosowana metoda zależy przede wszystkim od rodzaju uszkodzenia mechanicznego, które wystąpiło.

Naprawiając urządzenie mechaniczne, należy pamiętać o stosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Upewnij się, że wszystkie wymontowane części są odkładane w bezpieczne miejsce, aby nie zgubiły się i nie stwarzały problemów podczas ponownego montażu lub użytkowania maszyny.

Bezpieczna praca przy naprawach mechanicznych – kilka porad

Przed przystąpieniem do napraw mechanicznych upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu o dobrej widoczności.

Sprawdź, czy w pobliżu nie ma wody, przewodów wysokiego napięcia lub innych przedmiotów, które mogą spowodować obrażenia ciała.

Zachowaj ostrożność i upewnij się, że nikt nie znajduje się pod samochodem podczas podnoszenia go z butli ze sprężonym gazem, które mogą go zmiażdżyć, jeśli nie zachowasz ostrożności.

Ważne jest również, aby wcześniej zorientować się, jakich narzędzi potrzebujesz, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień wynikających z zapomnienia, gdzie znajduje się dany przedmiot lub z tego, że nie masz nic pod ręką, ponieważ wszystkie skrzynki z narzędziami były zamknięte w innym miejscu!


Dodany przez zacznijmyslec.com · 19-02-22