Konkurs na najlepszy plakat dotyczący bezpieczeństwa na wsi


Konkurs na najlepszy plakat dotyczący bezpieczeństwa na wsi skierowany jest do młodzieży wiejskiej i ma dotyczyć różnych aspektów bezpieczeństwa na terenach słabo zurbanizowanych. Plakat powinien oprócz estetyki nieść także walory edukacyjne i skłaniać do przemyśleń na temat bezpieczeństwa.

Zasady konkursu

Konkurs jest otwarty dla wszystkich szkół podstawowych i średnich w kraju.

Nauczyciele nie mogą sędziować, mogą jedynie służyć swoim uczniom za przewodnika.

Plakaty uczniów muszą być oryginalnymi dziełami sztuki, które zostały stworzone przez nich samych lub pod kierunkiem nauczycieli lub rodziców. Powinny one przedstawiać zagadnienia związane z bezpieczeństwem na wsi, takie jak: zasady ruchu drogowego, zdrowie i higiena, polityka łowiecka i rolnicza na terenie szkoły itp.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas 5-12, którzy mieszkają poza dużymi aglomeracjami miejskimi. Plakat musi dotyczyć bezpieczeństwa na obszarach wiejskich i zawierać co najmniej jedno zalecane działanie, które może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa społeczności. Wymiary prac nie powinny przekraczać 120 x 180 cm.

konkurs

Terminy zgłaszania prac

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 października o północy. Będziemy oceniać plakaty pod względem ich oryginalności, kreatywności i jakości projektu.

Plakat powinien zawierać opis tego, co sprawia, że Twoja społeczność jest bezpieczna, w interesujący i estetyczny sposób, który mógłby przyciągnąć nasz wzrok podczas przeglądania plakatów na ekranie komputera lub mijania rzędów plakatów na terenie targów, gdy będą one już rozstawione (miejmy nadzieję).

Nagrody

Plakat powinien być kreatywny, przyciągający wzrok i atrakcyjny wizualnie. Powinien skutecznie przekazywać przesłanie w interesujący sposób, który przyciągnie uwagę ludzi. Tematem przewodnim jest bezpieczeństwo na wsi i plakat musi zawierać elementy tematyczne, takie jak zwierzęta lub zajęcia na świeżym powietrzu.

Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca. Oceniać będzie niezależna komisja powołana przez fundację. Nagrodą główną będzie możliwość pokazania plakatu na wystawie w galerii sztuki, a dodatkowo osoba dostanie nagrodę pieniężna w wysokości 5 tysięcy złotych.